Elevdemokrati

Her kan du læse om skolens elevråd, kaldet trivselsråd og den måde vi arbejder med elevdemokrati på.

Vi arbejder med SMITTE-modellen i skolens Trivselsråd.

Trivselsrådet består af elever fra alle klassetrin. Der holdes Trivselsrådsmøde hver 3.uge, hvor elever og trivselsrådslærerne mødes. Mødet indkaldes med dagsorden og der skrives referat efter hvert møde. 

Det er vigtigt for os, at alle børn oplever at være en del af fællesskabet. At styrke det anerkendende miljø mellem børn og voksne, at alle børn får indflydelse på egen skole- og SFO-dag, samt at der er stor fokus på trivsel i alle sammenhænge.

Der har været særlig fokus på: Uro, medbestemmelse og mobning. Det betyder, at alle klasser arbejder med disse emner.

Vi evaluerer og måler på om vi har nået vores mål, bl.a. ved at se på hvordan vi snakker til hinanden på skolen – have fokus på at tale pænt. Evalueringen er både blandt børn og voksne.

Der laves en årlig national trivselsundersøgelse blandt alle elever hvert år.

Senest opdateret 13-05-2024