Spring til indhold

Ferieplan og vigtige datoer

På denne side finder du information om ferieuger og skolens faste aktiviteter og traditioner.
billede af en elev som kigger

Tuse og Udby Skole har faste traditioner på skolen

Fastelavn

Temauger, hvor alle elever på skolen arbejder på tværs af alder og klasser

Motionsdag fredag før efterårsferien for alle elever

Idrætsdag torsdag før sommerferien for alle elever

Skolernes ferie og fridage

Det er kommunalbestyrelsen der beslutter hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret.

Skolebestyrelsen ved den enkelte skole, kan vælge at omplacere enkelte dage.
Skolebestyrelsen kan også vælge, at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

Se oversigt over ferier og lukkedage på dette link:

Ferier og lukkedage

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag
  • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene. Områdernes tilbud annonceres via Børn i Holbæk og Aula

Det kræver særlig tilmelding at benytte fællespasningen. Tilmelding sker via Aula, og du får nærmere information forud for de enkelte lukkeperioder.

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding til disse vil blive annonceret via Aula.Feedback

Sidst opdateret

30.05.2023

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers