Spring til indhold

Udby Skole

Velkommen til Udby Skole.
Barn hænger på hovedet i armgang

Vi er en skole med 0.-6.klassetrin med ca. 110 elever, hvoraf de 30 er elever fra Holbæk Kommunes sprogtilbud for elever med sprogvanskeligheder.

Vi er ca. 35 medarbejdere.
Pædagogerne er en integreret del af vores skole og har både timer i skolen og SFO tid, og ofte har pædagogerne også støttetimer på enkelte elever.

Udby Skole ligger i naturskønt område med tæt til strand og skov, og vi tilstræber at inddrage vores naturområder i undervisningen. 
Foruden vores udeområder på skolen, har vi mulighed for at benytte et grønt område ved Kirken og en lille lund.

Indskolingen med almenspor og specialspor ligger i fælles bygninger, hvor også SFO Basis lokale er placeret. Mellemtrinnet har "egne" lokaler i en bygning for sig selv.

Fra 7.klasse skal eleverne tage til Tuse Skole og hvis eleven er i eget skoledistrikt, får eleven buskort til Tuse, og der kører bus hver skoledag.

Se skolens aktiviteter her for skoleåret 2023/2024

 

Særligt tilbud på Udby Skole

På Udby Skole har vi et sprogklassetilbud til elever med sprogvanskeligheder.

For at komme i sprogklassen skal man igennem kommunens visitering. Eleverne kommer fra hele Holbæk Kommune.

Der kører skolebus hver dag. Bussen henter de elever (som er berettiget til benytte skolebussen) på bopælen om morgenen og kører dem enten hjem eller til distrikts SFO, efter endt skoledag. De elever som går i Udby SFO bliver kørt hjem kl. 16.00. Skolebussen kører kun på skoledage, ikke på skolefridage.

Der er tilknyttet talepædagog til klasserne. Eleverne er placeret i klasser af ca. 9 elever, og der er lærer og pædagog tilknyttet klassen.

I SFO tid vil nogle af de samme pædagoger, gå med eleverne i SFO - således, at der hele tiden er "kendte" voksne.

Har du et barn, som kunne være elev i sprogklassen, så skal du kontakte distriktsskolen. Du er også altid velkommen til at kontakte skolen og høre om klassen.

Tale- høreklasse på Udby SkoleFeedback

Sidst opdateret

11.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen

Kontakt Udby skole

Pædagogisk leder
Dorte Kold Thomsen
Udbyvej 42, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 63 37, mail dko@holb.dk 


Pædagogisk leder for SFO
Gitte Olsen
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 95 75, mail gitos@holb.dk