Spring til indhold

Tuse Skole

Velkommen til Tuse Skole.
Skrivebog

På Tuse Skole er vi ca. 650 elever og 80 ansatte.

Vi har fra 0. til 9.klasetrin på Tuse Skole, samt SFO til indskolingen med godt 200 børn, og SFO2 til mellemgruppen (4.-7. klasse) med ca. 180 børn. SFO har lokaler på skolen. Lokalerne til SFO2 benyttes også til klubaktiviteter i aftentimerne, hvor eleverne fra 10-13 år har en aften om ugen og 13-18 to aftener.

I 7.klasse modtager vi elever fra Udby Skole.

Vi har et stort udeområde, hvor vi har mulighed for at bruge idrætslegepladsen med multibane, kunstgræsbane og almindelige boldbaner. Disse faciliteter er placeret ved siden af skolen. Tuse Hallen, som også ligger lige ved skolen, benyttes til idrætsundervisning og andre aktiviteter.

Se Tuse skoles årskalender skoleår 2022/2023

Særligt tilbud på Tuse Skole 

Fleksibelt hold/gruppe 1 og 2 på Tuse Skole er et internt skoletilbud med undervisning for primært elever med faglige  og sociale udfordringer.

Se mere om Fleksibelt hold/gruppe 1 og 2.

Fleksibelt hold - Fagligt løft på Tuse Skole er et internt skoletilbud med undervisning for primært elever med faglige og sociale udfordringer.

Se mere om Fleksibelt hold - Fagligt løft

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

30.05.2023

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers

Kontakt Tuse skole

Skoleleder
Ib Krogh
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 63 99, mail ibkro@holb.dk


Pædagogisk leder for 0.-6.klasse
Kirsten Staxen
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 63 98, mail ksa@holb.dk

Pædagogisk leder for 7.-9.klasse 
Mads-Kristian Olsen
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 76 23, mail madol@holb.dk


Pædagogisk leder for SFO
Christian Henriksø
Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Tlf. 72 36 63 36, mail larh@holb.dk