Spring til indhold

Alvorlige ulykker på Udby skole 2023

Indsatsplan i tilfælde af alvorlige ulykker på Udby skole

LÆRING OG TRIVSEL

Indsatsplan ved alvorlige ulykker med børn og/eller personale involveret

Gældende for Udby skole og SFO

 

Situation

 

 

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

 

Alarmering

 

 • Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.
 • Alarmér akut hjælp 112.
 • Skoleleder eller stedlige leder alarmeres via telefon eller mail.
 • Den stedlige leder alarmerer nærmeste leder Ib Krogh via telefon 72 36 63 99 eller mail ibkro@holb.dk
 • Skoleleder eller stedlige leder vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

 

Opgaver

 

 

At stoppe ulykken, hjælpe tilskadekomne og tage hånd om eventuelle vidner til ulykken.

 

Handlinger

 

Straks

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
 • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

 

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet.

 

Opfølgning

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

 

Ledelse og organisation

 

 

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab (Ledelse og AMR). Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se Delplan for Læring og Trivsel for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Skoleleder eller stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Skoleleder eller stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

Bemanding og udstyr

 

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

 

Kommunikation

 

 • Skoleleder eller stedlige leder informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Kontakt oplysninger

 

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder: Ib Krogh 72 36 63 99
 • Stedlige leder: Dorte Kold Thomsen 72 36 63 37, og Gitte Olsen 72 36 95 75
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 72 36 20 62, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 72 36 36 73, lasso@holb.dk

 

Oprettelse/revision

 

Denne indsatsplan er opdateret af Tina Teglers 260923

 Feedback

Sidst opdateret

09.01.2024

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen